15 Mar

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Phoenix Advisors Sp. z o.o. poprzez Serwis pod adresem www.phoenixadvisorsgroup.com.

 1. Phoenix Advisors Sp. z o.o. niezwykle poważnie traktuje prywatność swoich klientów zgodnie z poniższymi zasadami:

a. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.

b. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

c. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy współpracę w celu rozwiania takich wątpliwości.

d. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane przed nienależytym wykorzystaniem i zabezpieczyć je.

e. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Phoenix Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, identyfikująca się numerami KRS: 0000665666, NIP: 6762523716, REGON: 366647590.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, tj. Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz – w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych – na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 5. Dane osobowe są przechowywane przy użyciu zabezpieczonych systemów komputerowych i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych danych.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Phoenix Advisors Sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. Od czasu do czasu Phoenix Advisors Sp. z o. o. może kontaktować się z klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia lub otrzymania dalszych informacji o związanych z realizowaną usługą (sprawą klienta).
 12. Klienci wyrażają zgodę na dalszy kontakt z chwilą zawarcia umowy z Phoenix Advisors Sp. z .o. o.
 13. Każdy klient, który zechce zrezygnować z dalszego kontaktu z Phoenix Advisors Sp. z o. o. może to uczynić w każdej chwili kontaktując się z naszą firmą telefonicznie lub pocztą elektroniczną z żądaniem, aby nie nastąpił dalszy kontakt ze strony Phoenix Advisors Sp. z o. o.
 14. Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim Twoich danych osobowych, chyba że udostępnimy użytkownikom powiadomienie z wyprzedzeniem. Nie dotyczy to operatorów hostingu witryn internetowych i innych podmiotów, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze naszych użytkowników, o ile te strony zgadzają się zachować te dane w tajemnicy. Możemy również udostępniać informacje, gdy ich wydanie jest konieczne świetle obowiązujących przepisów prawa, zasad naszej witryny lub aby chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.

0 Komentarzy

PODOBNE WPISY